Pomalá jízda – přestupek?

Na silničních komunikacích máte jasně dáno, kolik maximálně můžete jet. Tyto tabulkové – limitní hodnoty byly dány statistickým měřením a podle kterých je bezpečno jezdit s minimálním ohrožením.
 
Jistě každý z řidičů zažil situaci, kdy pospíchá a snaží se nahnat čas pro sebe rychlejší jízdou a během cesty narazí na řidiče, který evidentně zbytečně brzdí dopravu. Máte vůbec jako řidič nějaké pravomoci, abyste jeho jízdu legálně zrychlili?
 limit rychlosti
Na tuto otázku vám zákon dává univerzální, a tudíž nejednoznačnou odpověď. Má se zato, že řidiči na silničních komunikací nesmějí svým jednáním ohrozit plynulost dopravy. S tím souvisí i náhlé prudké brzdění či úplné zastavení vehiklu, i přes to, že to situace nevyžaduje a nehrozí nepříznivá situace na silniční komunikaci. Z logiky věci se bere ohrožení plynulosti jízdy i případ, kdy řidič jede neúměrně pomalu, ačkoli to situace nikterak nevyžaduje. Nikde totiž není napsán nejnižší možný limit rychlosti jízdy, kterým je třeba jet. 
 
Není tolerováno ani bezdůvodné pomalé předjíždění. Nikde v zákoně není bezdůvodně pomalá jízda definována, což je ke škodě všech, protože každý vnímá bezdůvodně pomalou jízdu velmi odlišně.
 
Aby se dalo jasně tvrdit, že se řidič dopustil přestupku ve věci bezdůvodně pomalá jízda, musejí se brát okolnosti, při kterých se bezdůvodně pomalá jízda uskutečnila. Tím se má na mysli místo, dovolený limit, rychlost vozidla – skutečnou a typ vozidla (automobil, motocykl, …).
 
Je nabíledni, že toto vyhodnocování není u rychlé jízdy, což by spravedlivě být mělo. Dopravní institut se hájí tím, že není možné každou nepovolenou vysokou rychlost jednotlivě vyhodnocovat. Zvláštní je, že tato materiální stránka u opačného pólu jde. Je jasné, v obou případech rychlostních limitů, že přímo nelze dospět k závěru, zda došlo k přestupku díky ignoraci pravidel silniční dopravy, nebo zda se toto událo za mimořádných okolností. Kdyby se vysoká rychlost vyhodnocovala, je téměř jisté, že třetina pokut za nepovolenou rychlost by byla neoprávněně uložená.
 
Složitost této situace jasně dává najevo, že se tímto vyhodnocováním pomalé jízdy nikdo zabývat nebude. Nikdo to neřeší a pomalá jízda je nepostihnutelná.
 palubní deska auta
Zamysleme se ale nad tím, zda pomalá jízda znamená automaticky větší bezpečí jízdy. Pomalou jízdou jsou ostatní řidiči nuceni předjíždět, tím se vystavují riziku střetnutí s protijedoucím automobilem. Dalším problémem je vysoká stresovanost ostatních řidičů. Jejich nervozita a netrpělivost z pomalu jedoucího auta má též fatální následky. V krajních případech to může skončit i vytlačením brzdícího automobilu z vozovky. Toto agresivní chování, ať bylo jakkoli vyprovokováno, je však nepřípustné a mělo by se trestat.