Sochy a jejich estetická funkce

Co pro Vás znamenají sochy? Většina lidí patrně odpoví, že vůbec nic, protože jsou jim naprosto lhostejné a do galerií nechodí. Ale sochy nepatří do galerií. A kde tedy patří? Úplně všude. Patří na náměstí a bulváry, patří před veřejné budovy, patří na průčelí domů, patří na sídliště, mají zdobit prostranství před školou, bankou i nemocnicí. Aha, řeknete i možná a vzpomenete si na různé sochy či skulptury ve svém okolí.
Dříve se sochalo více. Je otázka, zda to bylo vždy k prospěchu, protože sochy Gotwaldů, Leninů a Neznámých sovětských vojínů možná prostor spíše hyzdili, než aby plnili svou estetickou funkci.
kovová socha

 

Krásu prostě potřebujeme k životu

A zde je to sousloví. Estetická funkce. Když už pravěký člověk potřeboval k životu vyzdobit jeskynní prostor malbami a vysochat sochy zvířat a žen a projevil estetického ducha, máme snad v tomto ohledu zaostávat? Člověk potřebuje krásu. Sochy, stromy, květinová výzdoba přispívají k tomu, aby kultivovali prostor, který by bez těchto architektonických „dekorací“ byl neosobní horou z cihel a betonu.
Kéž by si tento fakt více uvědomovali lokální politici a podporovali umělce, aby se zasloužili o zkrášlení a kultivaci města či obce. Rovněž je na místě oprava stávajících ale zanedbaných děl.
Možná máte pocit, že žijete ve městě, které je velmi chudé na kulturní památky. Třeba jich máte více než vůbec tušíte. Zkuste se projít městem a prohlížejte si všechny sochy. Ty staré z dob třeba renesance či baroka i ty úplně nejmodernější.
socha v trávě
Velmi zajímavý projekt vymysleli milovníci soch v Ostravě. Vymysleli internetový projekt Ostravské sochy, který eviduje všechny ostravské sochy, ať existující či zaniklé. Vyhledávat lze podle relevance. Můžete dát vyhledávat podle jednotlivých městských čtvrtí, podle autorů, nebo podle období či podle typu. Jedná se o unikátní projekt, který nemá ani Praha ani Brno. Možná by Vás to mohlo inspirovat k podobné databázi ve Vašem městě.

CategoriesNezařazené